XV Mostra d’Art Contemporani a Girona.

Setembre-octubre de 2020