CONVOCATÒRIA D’ARTISTES PER A PARTICIPAR AL FESTIVAL:

festival

(MOSTRA D’ART CONTEMPORANI AMB TOTS ELS SENTITS)

 del 5 al 7 de juny del 2020 a Girona

Inund’ART és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes artístiques que es centra en les arts visuals dins l’àmbit de l’art contemporani.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Els/les artistes es poden presentar a les següents modalitats:

Exposicions d’arts visuals: pintura, fotografia, escultura, vídeo-art o instal·lacions audiovisuals.

Instal·lacions interactives i participatives amb el públic: les instal·lacions es podran realitzar als carrers, ponts o espais interiors.

Intervencions a l’espai públic: les intervencions es podran realitzar als carrers i ponts.

Recorreguts sensitius: recorreguts on les arts escèniques, musicals i visuals s’agafen de la mà per a crear experiències úniques i irrepetibles per a l’espectador, que també formarà part de l’obra.

Performances i accions: es podran realitzar tant en espais exteriors com en espais interiors. Els espais interiors seran els mateixos espais expositius de mostra (sales d’exposicions, museus…).

Propostes interdisciplinàries: les diferents propostes han d’incloure les arts visuals.

Projectes artístics comunitaris: projectes que utilitzin les arts visuals com una eina de transformació social.

*** Aquest any es posarà especial atenció a aquells projectes que combinin instal·lacions amb performances-accions.

D’entre les propostes presentades, a més de les que s’escullin per a participar al Festival inund’Art, es seleccionaran  artistes per a participar en el Certamen Art Pertot, la Menció Especial d’Art Jove i el Projecte Transfronterer (veure les bases més avall).

A més de la remuneració es podrà sol·licitar una Residència d’artista per a aquell projecte que requereixi una estada a Girona.

ESPAIS EXTERIORS

Per a visualitzar els espais exteriors on es poden realitzar les propostes cliqueu aquí: http://www.inundart.org/espais-de-mostra/

  

REMUNERACIÓ

Per a les exposicions d’arts visuals, performance, accions i propostes interdisciplinàries l’organització remunerarà amb 300 € cadascun/na dels/les artistes (en cas de grups amb més de 5 participants, la remuneració es limitarà a 1.250 € en total).  Les instal·lacions i intervencions a l’espai públic tindran un pressupost màxim de 1.250 €. En el cas dels recorreguts sensitius, projectes artístics comunitaris i instal·lacions que s’interrelacionin amb una performance o acció, s’haurà d’adjuntar el pressupost, especificant quina part correspon als honoraris d’artista i quina al material fungible.

 A l’import a percebre s’hi aplicaran les retencions d’IRPF, Seguretat Social i drets d’autor corresponents segons la legislació vigent.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

Butlleta d’inscripció

Cal que ompliu la butlleta d’inscripció que trobareu al web (www.inundart.org).

A aquesta butlleta hi haureu d’adjuntar:

 • Una breu descripció de l’obra que es presenta: 3 línies en 3a persona.
 • Una fotografia representativa de l’obra en alta resolució (300 pp) en format horitzontal.
 • En cas de ser seleccionat/da, aquesta informació serà la que apareixerà a la programació.
 • El DNI o NIE escanejat de cadascun dels artistes.
 • Un dossier en format pdf.

 

El dossier ha de contenir:

En el cas de fotografia, pintura o escultura:

-Totes les obres que es volen presentar. No es seleccionarà una obra individual, sinó com a mínim un conjunt de 6 obres relacionades entre sí, on caldrà especificar: títol, mides, tècnica, suport i preus.

En el cas de vídeo-art o instal·lacions audiovisuals:

-El vídeo que es vol presentar.

-En les instal·lacions audiovisuals caldrà especificar mides i necessitats tècniques del muntatge.

En el cas de les instal·lacions, intervencions a l’espai públic i recorreguts sensitius:

-Caldrà relacionar les mides de la instal·lació i també les necessitats tècniques del muntatge.

-Cal incloure el pressupost, especificant honoraris i material fungible.

-En cas d’instal·lacions, per la filosofia del festival relacionada amb el medi ambient, només es podran utilitzar materials naturals i/o reciclats.

En el cas de performance o accions

-L’enllaç del vídeo sense editar de la performance o acció que es vol realitzar, juntament amb la durada i les necessitats tècniques.

-Cal especificar si es pot fer en un espai interior i/o exterior.

 

La butlleta d’inscripció la trobareu a : www.inundart.org

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  31 gener de 2020

*Perquè la proposta sigui valorada per a la seva selecció caldrà entregar tota la documentació específica tal com es determina a les bases.

 

JURAT

El jurat estarà format per:

 • Equip inund’Art
 • Sebastià Goday, gestor cultural
 • Presen Serrano, comissària  de la sala Dolors Xabé de Sarrià de Ter
 • Laura Bergillos, artista visual i guanyadora del Certamen Art PerTot 2019

 CRITERIS DE SELECCIÓ:

Tindran prioritat els projectes que compleixin els següents requisits:

 • Projectes innovadors relacionats amb l’art contemporani.
 • Projectes no convencionals i arriscats, que tinguin un gran component d’experimentació.
 • Tindran prioritat les propostes que es puguin realitzar a l’exterior.
 • Tindran prioritat les propostes interactives i participatives amb el públic.
 • Qualitat artística.

 

Lletra petita:

-L’organització no es responsabilitza de les necessitats tècniques que no es demanin al dossier que s’entrega amb la inscripció.

-Els/les artistes són responsables de la retirada de tot rastre/residu que la seva obra pugui generar a l’entorn natural i urbà.

-Els artistes es comprometen a deixar l’espai en les mateixes condicions en què se’l van trobar.

-L’ingrés de la remuneració només es farà efectiu quan inund’ART hagi rebut les subvencions atorgades.

-Els artistes realitzaran torns de vigilància durant inund’ART.

-L’organització no es fa càrrec del transport dels artistes ni de les obres.

-La inscripció dóna lloc a la plena acceptació de les bases de la convocatòria.

 

MENCIÓ ESPECIAL D’ART JOVE (Es seleccionarà l’obra d’un/a artista resident a Girona i comarques d’entre 18 i 30 anys)

La Coordinació Territorial de Joventut de Girona de la Generalitat de Catalunya atorgarà a un/a jove d’entre 18 i 30 anys, nascut o resident a les comarques gironines i participant en la modalitat d’arts visuals d’Inund’ART 2020, la “Menció especial d’Art Jove”.

Aquesta Menció especial oferirà a l’artista seleccionat/da:

 • La possibilitat de rebre assessorament tècnic del projecte i acompanyament en l’adaptació a cada espai expositiu.
 • Remuneració de 1.000 € en concepte d’honoraris, producció i despeses de transport i dietes (amb les corresponents retencions segons la legislació vigent).
 • L’organització de diverses exposicions en el territori per tal de mostrar la seva obra. Concretament al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, la Sala d’Art Jove de Barcelona i la Casa de la Generalitat a Perpinyà. L’Organització es reserva el dret de modificar els espais expositius o ampliar-los si així s’acorda prèviament amb l’artista guanyador/a.
 • A més, gaudirà de la difusió específica com a guanyador/a de la “Menció especial d’Art Jove” d’inund’ART 2020.

L’adjudicació de la “Menció especial d’Art Jove” requereix que l’artista seleccionat n’accepti els termes i condicions.

El jurat

El jurat responsable de la selecció del projecte guanyador estarà conformat per un/a representant d’inund’ART, Marta Vilardell, tècnica de cultura de l’Agència Catalana de Joventut i Mar Serinyà, artista i curadora del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí

 

CERTAMEN ART PERTOT (fotografia)

Convocatòria

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Balear de la Joventut,  el Département des Pyrénées-Orientales i l’Associació inund’ART organitzen conjuntament  el certamen Art  Pertot per seleccionar un projecte fotogràfic que es presentarà públicament en els tres territoris de les institucions organitzadores (Balears, Catalunya Nord i Girona).

Participants

Poden participar-hi artistes nascuts o residents a Catalunya, que tinguin entre 18 i 30 anys el 31 de desembre de 2019.

L’organització de cadascun dels espais expositius podrà negociar amb l’artista l’espai de presentació del projecte a fi que s’ajusti a les normatives i necessitats de cada lloc.

Objecte

La participació en aquest certamen implica la presentació del projecte fotogràfic en el marc de les següents exposicions durant l’any 2020:

 • La primera, al maig- juny a Girona dins el festival inund’ART.
 • La segona, al setembre-octubre a Palma de Mallorca, en el marc del certamen d’Arts Visuals del programa cultural Art Jove.
 • La tercera al novembre-desembre en una exposició col·lectiva a la Maison de la Catalanité de Perpinyà.

Premi

En els 4.500 € de premi hi estan incloses les següents partides:

 • Honoraris i despeses de producció de les tres intervencions artístiques.
 • Totes les despeses relatives al desplaçament, allotjament i manutenció que impliqui la participació a les tres exposicions.

L’abonament del premi es farà de manera fraccionada a mesura que es vagin generant les despeses de producció i desplaçaments.

Jurat

El jurat responsable de la selecció del projecte guanyador estarà format per un representant de cada institució organitzadora: l’Institut Balear de la Joventut,  Département des Pyrénées-Orientals, Agència Catalana de la Joventut i Associació inund’Art.

Altres determinacions

Tots els imports que es detallen estan subjectes a les retencions vigents en el moment de fer-se efectius i en cap cas suposen una relació laboral entre les tres institucions i l’artista seleccionat/da.

L’artista seleccionat/da haurà de signar un document d’acceptació dels termes i condicions de la seva participació.

En cas d’incompliment d’algun termini de presentació de la proposta, l’artista perdria el dret a cobrar la totalitat del premi.

 

PROJECTE TRANSFRONTERER

Als artistes seleccionats i participants a inund’ART se’ls oferirà la possibilitat de participar en el projecte transfronterer, realitzat conjuntament entre l’associació inund’ART i l’associació Agit’hé.

RESIDÈNCIA D’ARTISTA

El Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, amb la col·laboració d’inund’ART, ofereix un apartament per acollir en Residència a un/a artista participant del Festival durant el període del 4 de maig al 7 de juny.

La Residència comprèn:

-Allotjament gratuït.

-Utilització d’un espai on treballar.

– La possibilitat de mostrar el treball en procés durant l’estada en un dels aparadors del Bòlit.

– Si així ho sol·licita, l’artista podrà rebre assessorament i acompanyament en el procés creatiu en aspectes de producció i contactes amb la població local.

– La residència no inclou dietes i desplaçaments.

L’allotjament consisteix a un apartament amb una habitació, petita cuina, sala d’estar i bany, al centre de Girona.

Els artistes que volen optar a la Residència, han de sol·licitar-ho a: info@inundart.org. S’escollirà una proposta de Residència entre els artistes sol·licitants.