CONVOCATÒRIA PER A PARTICIPAR AL:

 

Inund’ART és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes artístiques que es centra en les arts visuals dins l’àmbit de l’art contemporani.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Els/les artistes es poden presentar a les següents modalitats:

Exposicions d’arts visuals: pintura, fotografia, escultura, vídeo-art o instal·lacions audiovisuals.

Instal·lacions interactives i participatives amb el públic: les instal·lacions es podran realitzar als carrers, ponts o espais interiors.

Intervencions a l’espai públic: les intervencions es podran realitzar als carrers i ponts.

Recorreguts sensitius: recorreguts on les arts escèniques, musicals i visuals s’agafen de la mà per a crear experiències úniques i irrepetibles per a l’espectador, que també formarà part de l’obra.

Performances i accions: es podran realitzar tant en espais exteriors com en espais interiors. Els espais interiors seran els mateixos espais expositius de mostra (sales d’exposicions, museus…).

Propostes interdisciplinàries: les diferents propostes han d’incloure les arts visuals.

De les propostes presentades, a més de participar en el Festival inund’Art, es seleccionaran dos artistes per a participar en el Projecte Art Pertot i la Menció Especial d’Art Jove (veure les bases més avall).

A més de la remuneració, es podrà sol·licitar una Residència d’artista per a aquell projecte que requereixi una estada a Girona.

 

REMUNERACIÓ

Per a les exposicions d’arts visuals, performance, accions i propostes interdisciplinàries l’organització remunerarà amb 300 € cadascun/na dels/les artistes (en cas de grups amb més de 5 participants, la remuneració es limitarà a 1.250 € en total).  Les instal·lacions i intervencions a l’espai públic tindran un pressupost màxim de 1.250€. En el cas dels recorreguts sensitius s’haurà d’adjuntar el pressupost, especificant quina part correspon als honoraris d’artista i quina al material fungible.

 

A l’import a percebre s’hi aplicaran les retencions d’IRPF, Seguretat Social i drets d’autor corresponents segons la legislació vigent.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

Butlleta d’inscripció

Cal que ompliu la butlleta d’inscripció que trobareu al web (www.inundart.org). En aquesta butlleta hi haureu d’adjuntar:

  • Una breu descripció de l’obra que es presenta: 2 línies en 3a persona.
  • Una fotografia representativa de l’obra en alta resolució: 300pp.

En cas de ser seleccionat/da, aquesta informació serà la que apareixerà a la programació i al dossier pels programadors.

  • El DNI o NIE escanejat de cadascun dels artistes.
  • Dossier en format pdf.

 

El dossier ha de contenir:

 

En el cas de fotografia, pintura o escultura:

-Totes les obres que es volen presentar. No se seleccionarà una obra individual, sinó com a mínim un conjunt de 6 obres relacionades entre sí, on caldrà especificar: títol, mides, tècnica i suport.

En el cas de vídeo-art o instal·lacions audiovisuals:

-El vídeo que es vol presentar.

-En el cas de les instal·lacions audiovisuals caldrà especificar mides i necessitats tècniques del muntatge.

En el cas de les instal·lacions, intervencions a l’espai públic i recorreguts sensitius:

-Caldrà relacionar les mides de la instal·lació i també les necessitats tècniques del muntatge.

-Cal incloure el pressupost, especificant honoraris i material fungible.

-Els materials reciclats, per la filosofia del festival, tindran prioritat.

Performance o accions

-L’enllaç del vídeo sense editar de la performance o acció que es vol realitzar, juntament amb la durada i les necessitats tècniques.

-Cal especificar si es pot fer en un espai interior i/o exterior.

 

La butlleta d’inscripció la trobareu a : www.inundart.org

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  15 de març de 2019

*Perquè la proposta sigui valorada per a la seva selecció caldrà entregar tota la documentació específica tal com es determina a les bases.

 

JURAT

El jurat estarà format per:

-Equip inund’Art

-Sebastià Goday, gestor cultural

-Mònica Aymerich, artista i gestora cultural

-Marta Pol Rigau, curadora d’art independent

 

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Tindran prioritat els projectes que compleixin els següents requisits:

  • Projectes innovadors relacionats amb l’art contemporani.
  • Projectes no convencionals i arriscats, que tinguin un gran component d’experimentació.
  • Tindran prioritat les propostes que es puguin realitzar a l’exterior.
  • Tindran prioritat les propostes interactives i participatives amb el públic.
  • Qualitat artística.

 

Lletra petita:

-L’organització no es responsabilitza de les necessitats tècniques que no es demanin al dossier que s’entrega amb la inscripció.

-Els/les artistes són responsables de la retirada de tot rastre/residu que la seva obra pugui generar a l’entorn natural i urbà.

-Els artistes es comprometen a deixar l’espai en les mateixes condicions en què se’l van trobar.

-L’ingrés de la remuneració només es farà efectiu quan inund’ART hagi rebut les subvencions atorgades.

-Els artistes realitzaran torns de vigilància durant inund’ART.

-L’organització no es fa càrrec del transport dels artistes ni de les obres.

-La inscripció dóna lloc a la plena acceptació de les bases de la convocatòria.

 

MENCIÓ ESPECIAL D’ART JOVE (Se seleccionarà l’obra d’un/a artista resident a Girona i comarques d’entre 18 i 30 anys)

La Coordinació Territorial de Joventut de Girona de la Generalitat de Catalunya atorgarà a un/a jove d’entre 18 i 30 anys nascut o resident a les comarques gironines i participant en la modalitat d’arts visuals d’inund’ART 2019, la “Menció especial d’Art Jove”.

Aquesta Menció especial oferirà a l’artista seleccionat/da:

– La possibilitat de rebre assessorament tècnic del projecte i adaptació a l’espai expositiu.

– Remuneració de 1.000€ en concepte d’honoraris,  producció i despeses de transport i dietes (amb les corresponents retencions segons la legislació vigent)

– Reservar diversos espais culturals del territori per tal de realitzar una exposició a: Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, Sala d’Art Jove de Barcelona i Casa de la Generalitat a Perpinyà.

A més, gaudirà de la difusió específica com a guanyador/a de la “Menció especial d’Art Jove” d’inund’ART 2019.

L’adjudicació de la “Menció especial d’Art Jove” requereix que l’artista seleccionat n’accepti els termes i les condicions.

El jurat

El jurat responsable de la selecció del projecte guanyador estarà conformat per un/a representant d’Inund’art, Marta Vilardell, tècnica de cultura de l’Agència Catalana de Joventut i Mar Serinyà, artista i curadora del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí

 

CERTAMEN ART PERTOT

Convocatòria

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Balear de la Joventut,  el Département des Pyrénées-Orientales i l’Associació Inund’ART organitzen conjuntament  el certamen Art  Pertot.

Participants

Poden participar-hi artistes nascuts o residents a Catalunya i a les Illes Balears, que tinguin entre 18 i 30 anys el 31 de desembre de 2019.

 Objecte

La participació en aquest certamen implica la intervenció artística en tres territoris diferents:

La primera, al maig- juny a Girona dins el festival Inund’Art.

La segona, al setembre-octubre a Palma de Mallorca, en el marc del certamen d’Arts Visuals del programa cultural Art Jove.

I la tercera al novembre-desembre en una exposició col·lectiva a la Maison de la Catalanité de Perpignan.

 Premi

Els dos artistes seleccionats rebran 4.500 € cadascun,

En aquests 4.500 € estan incloses les següents partides:

-Honoraris i despeses de producció de les tres intervencions artístiques

-Totes les despeses relatives al  desplaçament, allotjament i manutenció que impliqui la participació a les tres exposicions.

Jurat

El jurat responsable de la selecció del projecte guanyador estarà format per un/a representant d’Inund’Art, un/a representant de l’Institut Balear de la Joventut, un/a representat de l’Agència Catalana de la Joventut i un/a del Département des Pyrénées-Orientales.

Selecció i desenvolupament

De totes les propostes presentades el jurat en triarà dos; una d’un artista nascut o resident a les Illes Balears i l’altra d’un artista nascut o resident a Catalunya.

Els artistes seleccionats hauran  de fer un primer viatge per conèixer el context on s’haurà d’inscriure la seva exposició i un segon viatge per a la producció i presentació pública del seu projecte. Les despeses d’aquests viatges estan incloses en els 4.500 €.

Cada institució assumirà les despeses de l’artista nascut o resident al seu territori i li abonarà aquests 4.500 € de forma escalonada, a mesura que vagi generant les despeses de producció, honoraris, desplaçament, manutenció etc…

Si l’artista presenta la mateixa proposta als tres festivals, haurà d’adaptar-la als espais i filosofies de cada exposició. En aquest sentit, l’organització de cadascun dels espais expositius podrà negociar amb l’artista l’espai de presentació del projecte a fi que s’ajusti a les normatives i necessitats de cada lloc.

Altres determinacions

Tots els imports que es detallen estan subjectes a les retencions vigents en el moment de fer-se efectius i en cap cas suposen una relació laboral entre les tres institucions i l’artista seleccionat.

L’artista seleccionat/da haurà de signar un document d’acceptació dels termes i les condicions de la seva participació.

En el cas d’incompliment d’algun termini de presentació de la proposta, l’artista perdria el dret a cobrar la totalitat del premi.

 

RESIDÈNCIA D’ARTISTA

El Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, amb la col·laboració d’Inund’Art ofereix un apartament per acollir a un Artista en Residència,  a un/a  participant del Festival, durant el període del 2 de maig al 2 de juny.

La Residència comprèn:

-Allotjament gratuït.

-L’allotjament consisteix a un apartament amb una habitació, petita cuina, sala d’estar i bany, al centre de Girona (Barri Vell, Burg de Sant Pere).

-És possible la utilització d’un espai on treballar.

-L’artista, si així ho sol·licita, podrà rebre assessorament i acompanyament en el procés creatiu en aspectes de producció i contactes amb la població local.

– La residència no inclou dietes i desplaçaments.

– La possibilitat de mostrar el treball en procés durant l’estada en un dels aparadors del Bòlit

Els artistes que volen optar a la Residència, han de sol·licitar-ho a: info@inundart.org. S’escollirà una proposta de Residència entre els artistes sol·licitants.