EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ FINALITZA EL 24 DE GENER DE 2022

 

CONVOCATÒRIA ARTISTES D’ARTS VISUALS
FESTIVAL INUND’ART

 

XVII MOSTRA D’ART CONTEMPORANI AMB TOTS ELS SENTITS
(Del 3 al 5 de juny del 2022 a Girona) 

 

Inund’ART és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes artístiques centrada en les arts visuals dins l’àmbit de l’art contemporani.


BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Els/les artistes es poden presentar a les següents modalitats:

 

 EXPOSICIONS D’ARTS VISUALS

Pintura, fotografia, escultura, videoart o instal·lacions audiovisuals…

 INSTAL·LACIONS O INTERVENCIONS

Intervencions a l’espai púbilc, instal·lacions d’interior o d’exterior…

 RECORREGUTS SENSITIUS

Recorreguts on les arts escèniques, musicals i visuals s’agafen de la mà per a crear experiències úniques i irrepetibles per a l’espectador, que també forma part de l’obra.

 PERFORMANCES I ACCIONS

NO es valorarà com a performance: espectacles de dansa contemporània, circ, teatre…

 PROJECTES ARTÍSTICS COMUNITARIS

Projectes que utilitzin les arts visuals com una eina de transformació social.


⚠️ La inscripció d’un projecte artístic, de qualsevol categoria, per a participar en el Festival inund’Art comporta directament la possibilitat de ser escollit com a receptor de la Menció Especial d’Art Jove,  al Projecte Transfronterer i a la Residència d’artista (veure’n les bases específiques a sota).

Es poden presentar tant propostes que vagin a l’espai interior com a l’espai públic:
http://www.inundart.org/espais-de-mostra/espais-exteriors/
http://www.inundart.org/espais-de-mostra/espais-interiors/


 

DOCUMENTACIÓ 

 

→ CAL QUE OMPLIU LA BUTLLETA QUE TROBAREU AQUÍ ←
http://www.inundart.org/butlleta-dinscripcio/

 

En aquesta butlleta hi haureu d’adjuntar:

 • Una breu descripció de l’obra que es presenta: 3 línies en 3a persona (en cas de ser seleccionat/da, aquesta informació serà la que apareixerà en el programa).
 • Una fotografia representativa de l’obra en alta resolució (300pp) i en format horitzontal.
 • El DNI o NIE escanejat de cadascun dels artistes.
 • Dossier* en format pdf.

 

*DOSSIER 

Fotografia, pintura o escultura

 • Totes les obres que es volen presentar. No se seleccionarà una obra individual, sinó com a mínim un conjunt de 6 obres relacionades entre si, on caldrà especificar: títol, mesures, tècnica, suport i preus.

Videoart o instal·lacions audiovisuals

 • El vídeo que es vol presentar.
 • Per a les instal·lacions audiovisuals caldrà especificar mides i necessitats tècniques del muntatge.
 • En el cas de les instal·lacions, intervencions a l’espai públic i recorreguts sensitius:
 • Caldrà relacionar les mides de la instal·lació i també les necessitats tècniques del muntatge.
 • Cal incloure el pressupost, especificant honoraris i material fungible.
 • En cas d’instal·lacions, per la filosofia del festival i en relació amb el medi ambient, només es podran utilitzar materials naturals i/o reciclats.

Performance o accions

 • L’enllaç del vídeo sense editar de la performance o acció que es vol realitzar, juntament amb la durada i les necessitats tècniques.
 • Cal especificar si es pot fer en un espai interior i/o exterior.

 

PERQUÈ LA PROPOSTA SIGUI VALORADA PER A LA SEVA SELECCIÓ CALDRÀ ENTREGAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA TAL COM ES DETERMINA A LES BASES


 

REMUNERACIÓ

Per a les exposicions d’arts visuals, performance, accions i propostes interdisciplinàries l’organització remunerarà amb 300€ cadascun/na dels/les artistes (en cas de grups amb més de 5 participants la dotació econòmica es limitarà a 1.250€ en total).

Les instal·lacions i intervencions a l’espai públic tindran un pressupost màxim de 1.250€.

En el cas dels recorreguts sensitius, projectes artístics comunitaris i instal·lacions que s’interrelacionin amb una performance o acció, s’haurà d’adjuntar el pressupost, especificant quina part correspon als honoraris d’artista i quina al material fungible.

Malgrat aquesta distinció, l’artista beneficiari haurà de facturar el total de la despesa, tant d’honoraris com de material. La distinció es demana a efectes de valoració de la proposta.

A l’import a percebre s’hi aplicaran les retencions d’IRPF, costos de Seguretat Social, drets d’autor (si s’és cau) i altres impostos o retencions corresponents segons la legislació vigent. 


 

JURAT 

El jurat estarà conformat per:

 • Equip d’Inund’Art
 • Sebastià Goday (Gestor Cultural)
 • Irene Forts (Tècnica de gestió cultural de la Casa de Cultura)
 • Marta Rosell (Artista guanyadora de la Menció Especial d’Inund’Art 2020)

 

CRITERIS DE SELECCIÓ

Tindran prioritat els projectes que compleixin els següents requisits:

  • Projectes innovadors relacionats amb l’art contemporani.
  • Projectes no convencionals i arriscats, que tinguin un gran component d’experimentació.
  • Les propostes interactives i participatives amb el públic.
  • Qualitat artística.

 

LLETRA PETITA

 

 • L’organització no es responsabilitza de les necessitats tècniques que no es demanin en el dossier que s’entrega amb la inscripció i que no hagin estat aprovades en la resposta d’acceptació del projecte (s’intentarà donar cobertura a totes les necessitats tècniques sol·licitades i en cas que no sigui possible es comunicarà en l’aprovació de la proposta).
 • Els/les artistes són responsables de la retirada de tot rastre/residu que la seva obra pugui generar a l’entorn natural i urbà, així com espais interiors.
 • Els/les artistes es comprometen a deixar l’espai en les mateixes condicions en què se’l van trobar.
 • L’ingrés de la dotació econòmica només es farà efectiu quan Inund’Art hagi rebut les subvencions pertinents.
 • L’organització no es fa càrrec del transport dels artistes, com tampoc de les seves obres.
 • La inscripció dóna lloc a la plena acceptació de les bases de la convocatòria.
 • Tots/totes els/les artistes acceptades hauran d’omplir un formulari d’alta de creditor on es recolliran les dades necessàries per a la redacció del contracte de participació, a partir del qual es farà la retribució corresponent i s’especificaran les obligacions de les parts en el marc de la normativa vigent en matèria de remuneració econòmica de serveis, impostos associats i Seguretat Social.
 • La participació de tots/totes els/les artistes es considerarà com a confirmada a partir de la signatura del contracte.

 

MENCIÓ ESPECIAL D’ART JOVE 

 

La Coordinació Territorial de Joventut de la Generalitat de Catalunya de Girona atorga a un/a jove, d’entre 18 i 30 anys, nascut o resident a les comarques gironines i participant en la modalitat d’arts visuals d’Inund’Art 2022  la “Menció especial d’Art Jove”. 

Aquesta Menció especial ofereix a l’artista seleccionat/da:

 • La possibilitat de rebre assessorament tècnic del projecte i acompanyament en l’adaptació a l’espai expositiu.
 • Remuneració de 1.500 € en concepte d’honoraris, producció i despeses de transport i dietes (amb les corresponents retencions segons la legislació vigent).
 • L’organització de diverses exposicions per tal de mostrar la seva obra. Concretament, al Museu de la Mediterrània a Torroella de Montgrí, la Sala d’Art Jove a Barcelona, la Casa de la Generalitat a Perpinyà i Ca l’Anita a Roses. L’organització es reserva el dret de modificar els espais expositius o ampliar-los si així s’acorda prèviament amb l’artista guanyador/a o si hi ha problemes de calendari.
 • La difusió específica com a guanyador/a de la “Menció especial d’Art Jove” d’inund’Art 2022.

L’adjudicació de la “Menció especial d’Art Jove” requereix que l’artista seleccionat accepti els termes i condicions.

JURAT

El jurat responsable de la selecció del projecte guanyador està conformat per un/a representant d’Inund’Art, un representant del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí i la tècnica de cultura de l’Agència Catalana de Joventut, Marta Vilardell.


 

PROJECTE TRANSFRONTERER

 

D’entre els artistes seleccionats per a participar a Inund’Art es farà una selecció posterior conjuntament amb l’associació Agit’Hé, amb l’objectiu d’escollir la proposta que intervindrà al Projecte Transfronterer. Aquest projecte proposa una sèrie d’exposicions al Departament de Midi-Pyrenées amb les corresponents residències d’artista, amb el suport de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà.

 


RESIDÈNCIA D’ARTISTA

 

El Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, amb la col·laboració d’inund’Art, ofereix un apartament per acollir en residència a un/a artista participant del Festival inund’Art durant el període del 3 de maig al 5 de juny. La residència comporta:

 • Allotjament gratuït.
 • Utilització d’un espai on treballar.
 • La possibilitat de mostrar el treball en procés durant l’estada en un dels aparadors del Bòlit.
 • Si així ho sol·licita, l’artista podrà rebre assessorament i acompanyament en el procés creatiu en aspectes de producció i contactes amb la població local.
 • La residència no inclou dietes i desplaçaments.

L’allotjament consisteix a un apartament amb una habitació, petita cuina, sala d’estar i bany, al centre de Girona.

Els artistes que vulguin optar a la Residència ho han de sol·licitar per correu electrònic, de manera separada de la inscripció al Festival, a info@inundart.org. En l’assumpte del mail s’haurà d’especificar: Sol·licitud de residència, amb el nom de l’artista i el títol del projecte. Inund’Art escollirà una de les propostes presentades dels artistes sol·licitants.

 


ORGANITZACIÓ

 

 

AMB EL SUPORT DE

 

INUND’ART FORMA PART DE