CERTAMEN ART PERTOT

Convocatòria

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Balear de la Joventut,  el Département des Pyrénées-Orientales i l’Associació Inund’ART organitzen conjuntament  el certamen Art  Pertot.

 

Participants

Poden participar-hi artistes nascuts o residents a Catalunya i a les Illes Balears, que tinguin entre 18 i 30 anys el 31 de desembre de 2019.

 

Objecte

La participació en aquest certamen implica la intervenció artística en tres territoris diferents:

La primera, al maig- juny a Girona dins el festival Inund’Art.

La segona, al setembre-octubre a Palma de Mallorca, en el marc del certamen d’Arts Visuals del programa cultural Art Jove.

I la tercera al novembre-desembre en una exposició col·lectiva a la Maison de la Catalanité de Perpignan.

 

Premi

Els dos artistes seleccionats rebran 4.500 € cadascun,

En aquests 4.500 € estan incloses les següents partides:

-Honoraris i despeses de producció de les tres intervencions artístiques

-Totes les despeses relatives al  desplaçament, allotjament i manutenció que impliqui la participació a les tres exposicions.

 

Jurat

El jurat responsable de la selecció del projecte guanyador estarà format per un/a representant d’Inund’Art, un/a representant de l’Institut Balear de la Joventut, un/a representat de l’Agència Catalana de la Joventut i un/a del Département des Pyrénées-Orientales.

 

Selecció i desenvolupament

De totes les propostes presentades el jurat en triarà dos; una d’un artista nascut o resident a les Illes Balears i l’altra d’un artista nascut o resident a Catalunya.

Els artistes seleccionats hauran  de fer un primer viatge per conèixer el context on s’haurà d’inscriure la seva exposició i un segon viatge per a la producció i presentació pública del seu projecte. Les despeses d’aquests viatges estan incloses en els 4.500 €.

Cada institució assumirà les despeses de l’artista nascut o resident al seu territori i li abonarà aquests 4.500 € de forma escalonada, a mesura que vagi generant les despeses de producció, honoraris, desplaçament, manutenció etc…

Si l’artista presenta la mateixa proposta als tres festivals, haurà d’adaptar-la als espais i filosofies de cada exposició. En aquest sentit, l’organització de cadascun dels espais expositius podrà negociar amb l’artista l’espai de presentació del projecte a fi que s’ajusti a les normatives i necessitats de cada lloc.

 

Altres determinacions

Tots els imports que es detallen estan subjectes a les retencions vigents en el moment de fer-se efectius i en cap cas suposen una relació laboral entre les tres institucions i l’artista seleccionat.

L’artista seleccionat/da haurà de signar un document d’acceptació dels termes i les condicions de la seva participació.

En el cas d’incompliment d’algun termini de presentació de la proposta, l’artista perdria el dret a cobrar la totalitat del premi.