CONVOCATÒRIA PER A PARTICIPAR AL:

 

FESTIVAL

 

13a  Mostra d’Art Contemporani

Girona, de  l’1 al 3 de juny de 2018

www.inundart.org

 

Inund’ART és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes artístiques que se centra en les arts visuals dins l’àmbit de l’art contemporani.

 

 BASES DE LA CONVOCATÒRIA per a participar a inund’ART.

Els artistes es poden presentar a les següents modalitats:

Exposicions d’arts visuals: pintura, fotografia, escultura, vídeo-art o instal·lacions audiovisuals.

Instal·lacions interactives i participatives amb el públic:

Les instal·lacions es podran realitzar als carrers, ponts o espais interiors.

Intervencions a l’espai públic.

Recorreguts sensitius:

Recorreguts on les arts escèniques, musicals i visuals s’agafen de la mà per crear experiències úniques i irrepetibles per l’espectador, que també formarà part de l’obra.

Performances i accions:

Es podran realitzar tant en espais exteriors com en espais interiors. Els espais interiors seran els mateixos espais expositius de mostra (sales d’exposicions, museus…).

Propostes interdisciplinàries

Les diferents propostes han d’incloure les arts visuals.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 

Butlleta d’inscripció

Cal que ompliu la butlleta d’inscripció que trobareu al web (www.inundart.org). En aquesta butlleta hi haureu d’adjuntar:

  • Una breu descripció de l’obra que es presenta: 2 línies en 3a persona.
  • Una fotografia representativa de l’obra en alta resolució: 300pp.

 

En cas de ser seleccionat/da, aquesta informació serà la que apareixerà a la programació i al dossier pels programadors.

  • El DNI o NIE escanejat de cadascun dels artistes.
  • Dossier en format pdf.

 

El dossier ha de contenir:

 

En el cas de fotografia, pintura o escultura:

-Totes les obres que es volen presentar. No se seleccionarà una obra individual, sinó com a mínim un conjunt de 6 obres relacionades entre sí, on caldrà especificar:

Títol

Mides

Tècnica

Suport

En el cas de vídeo-art o instal·lacions audiovisuals:

-El vídeo que es vol presentar.

-En el cas de les instal·lacions audiovisuals caldrà especificar mides i necessitats tècniques del muntatge.

En el cas de les instal·lacions, intervencions a l’espai públic i recorreguts sensitius:

-Una fotografia representativa de la instal·lació que es vol presentar i fotografies de projectes anteriors.

-Caldrà relacionar les mides de la instal·lació i també les necessitats tècniques del muntatge.

-Cal incloure el pressupost, especificant honoraris i material fungible.                                                                                                                                                         

-Els materials reciclats, per la filosofia del festival, tindran prioritat.

Performance o accions

-L’enllaç del vídeo sense editar de la performance o acció que es vol realitzar, juntament amb la durada i les necessitats tècniques.

-Cal especificar si es pot fer en un espai interior i/o exterior.

 

La butlleta d’inscripció la trobareu a : www.inundart.org

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  10 de març de 2018

*Perquè la proposta sigui valorada per a la seva selecció caldrà entregar tota la documentació específica tal com es determina a les bases.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ: tindran prioritat els projectes que compleixin els següents requisits:

  • Projectes innovadors relacionats amb l’art contemporani.
  • Projectes que tinguin un gran component d’experimentació, no convencionals i arriscats.
  • Tindran prioritat les propostes que es puguin realitzar a l’exterior.
  • Tindran prioritat les propostes interactives i participatives amb el públic.
  • Qualitat artística.

 

REMUNERACIÓ

Per les exposicions d’arts visuals, performance, accions i propostes interdisciplinàries l’organització remunerarà amb 250 € cadascun/na dels/les artistes (en cas de grups amb més de 4 participants, la remuneració es limitarà a 1.000 € en total).

Per les instal·lacions, recorreguts sensitius i intervencions a l’espai públic s’haurà d’adjuntar el pressupost, especificant quina part correspon als honoraris d’artista i quina al material fungible.

A l’import a percebre s’hi aplicaran les retencions d’IRPF, Seguretat Social i drets d’autor corresponents segons la legislació vigent.

 

Lletra petita:

-L’organització no es responsabilitza de les necessitats tècniques que no es demanin al dossier que s’entrega amb la inscripció.

-Els/les artistes són responsables de la retirada de tot rastre/residu que la seva obra pugui generar a l’entorn natural i urbà.

-Els artistes es comprometen a deixar l’espai en les mateixes condicions en les quals se’l van trobar.

-A l’import a percebre s’hi aplicaran les retencions d’IRPF, Seguretat Social i drets d’autor corresponents segons la legislació vigent.

-L’ingrés de la remuneració només es farà efectiu quan inund’ART hagi rebut les subvencions atorgades.

-Els artistes realitzaran torns de vigilància durant inund’ART.

-L’organització no es fa càrrec del transport dels artistes ni de les obres.

-La inscripció dóna lloc a la plena acceptació de les bases de la convocatòria.

 

MENCIÓ ESPECIAL D’ART JOVE – ESPECÍFICA D’ARTS VISUALS: (Se seleccionarà l’obra d’un artista d’entre 18 i 29 anys)

La Coordinació Territorial de Joventut de Girona de la Generalitat de Catalunya atorgarà a un jove d’entre 18 i 29 anys nascut o resident a les comarques gironines i participant en la modalitat d’arts visuals d’inund’ART 2018, la “Menció especial d’Art Jove”.

Aquesta Menció especial oferirà a l’artista seleccionat la possibilitat de rebre assessorament tècnic en la promoció i difusió de la seva obra, així com de reservar diversos espais culturals del territori per tal d’exposar-la (Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, Sala d’Art Jove de Barcelona i Casa de la Generalitat a Perpinyà).

A més, gaudirà de la difusió específica com a guanyador de la “Menció especial d’Art Jove” d’inund’ART 2018.

L’adjudicació de la “Menció especial d’Art Jove” requereix que l’artista seleccionat n’accepti els termes i les condicions.