CONVOCATÒRIA ART PERTOT

 

Convocatòria d’intervenció a l’espai públic per a joves de Catalunya

 

L’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Balear de la Joventut i l’Associació Inund’ART organitzen conjuntament  Art Pertot

Art Pertot busca apropar la creació emergent a partir de facilitar la participació de joves als festivals inund’ART (Girona) i al Certament d’Arts Visuals de les Illes Balears (Palma de Mallorca) per a desenvolupar un projecte d’intervenció o instal·lació a l’espai públic en cadascun dels festivals.

A través d’aquesta convocatòria, es busca seleccionar un artista per participar al Festival Inund’Art (juny) i posteriorment al Certamen d’Arts Visuals de les Illes Balears (octubre) per realitzar una intervenció o instal·lació a l’espai públic en cadascuns dels certàmens.

Durant l’any, l’organització podrà incloure nous espais per a presentar aquestes intervencions. En aquest cas, l’organització facilitaria els recursos econòmics necessaris per a producció dels nous projectes.

 

Condicions de participació

L’artista seleccionat rebrà l’import de 2.000€, destinant-se 1.000€ per cadascun dels festivals i  en concepte de  transport intern, despeses que es derivin dels seus processos de producció particulars i altres despeses. L’artista seleccionat haurà de signar un document d’acceptació dels termes i les condicions de la seva participació.

  • En cadascun dels festivals, l’artista seleccionat per Inund’ART haurà de fer un primer viatge per conèixer el context on s’hauran d’inscriure la seva intervenció i un segon viatge per a la producció i presentació pública del seu projecte. La suma de les dues estades no podrà superar les 8 pernoctacions.
  • Durant aquestes estades, l’organització de cadascun dels festivals assumirà les despeses de trasllat, l’allotjament i la manutenció.
  • Així mateix, durant la seva estada a Palma de Mallorca, se li facilitarà la participació en els festivals, així com coneixement del context artístic on s’inscriu cada festival.
  • L’organització de cadascun dels festivals podrà negociar amb l’artista l’espai de presentació dels projecte a fi que s’ajustin a les normatives i necessitats de cada festival.

Tots els imports que es detallen estan subjectes a les retencions vigents en el moment de fer-se efectius i en cap cas suposen una relació laboral entre l’Associació Inund’Art i l’artista seleccionat.

 

Participants

Persones interessades a desenvolupar projectes d’intervenció a l’espai públic a títol individual o col·lectius, residents a Catalunya i que tinguin entre 18 i 30 anys durant l’any de la convocatòria (nascudes entre 1988 i 2000).

 

Període de presentació de propostes

El període per presentar la documentació per participar a Art Pertot  finalitza 10 de març de 2018.

 

Documentació que cal presentar

Cal enviar dossier a info@inundart.org, especificant al títol del e-mail: Participació a la convocatòria Art Pertot, i adjuntar un dossier amb tota la informació (no presentar amb adjunts separats) :

  • Dossier de l’artista, declaració d’intencions (statement) i descripció del focus d’interès del treball que es vulgui duu a terme.
  • Breu descripció del projecte d’intervenció a l’espai públic que es vulgui realitzar dins del festival Inund’Art. Amb fotografia representativa de la intervenció que es vulgui presentar.
  • Resum de la trajectòria acadèmica i artística.
  • Documentació gràfica i textual de projectes recent.
  • El DNI o NIE escanejat de cadascun dels artistes

 

Jurat

El jurat responsable de la selecció del projecte guanyador estarà conformat per un representant d’Inund’art, un representant de l’Institut de la Joventut de les Illes Balears i un representat de l’Agencia Catalana de la Joventut.

 

Cessió de drets

L’acceptació de la participació d’Art a Pertot  implica la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de reproducció del projecte per part de la persona seleccionada per dos anys a l’entitat organitzadora.

 

Organitza