>>> FILOSOFIA
Inund’Art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres disciplines artístiques contemporànies.
La iniciativa sorgeix l’any 2005 de la necessitat de donar sortida i visibilitat a les noves formes d’art i alhora crear un fòrum de reflexió i intercanvi cultural a Girona i les seves comarques. Inund’Art aposta pel compromís amb artistes i col·lectius emergents recolzant projectes d’art interdisciplinari que desenvolupen un discurs propi i innovador en el procés creatiu.  El caràcter de la Mostra és plural; conjuga l’exposició i presentació d’una varietat estilística i disciplinària àmplia i oberta d’obres originals. És un espai de creació i reflexió, on hi tenen cabuda propostes innovadores i de risc, difícils d’ubicar en espais més institucionals de l’art.
Amb la intenció d’inundar el panorama cultural de l’entorn en diverses direccions, l’associació inund’Art incideix en els centres de formació i promoció (Escoles d’Art, Universitat, associacions i entitats promotores de l’art) donant suport a la professionalització del sector i fomentant l’intercanvi d’informació i recursos.
Alhora, Inund’Art obre les comportes dels espais reservats a l’art, ampliant l’àmbit de la mostra amb exposicions i intervencions artístiques en l’espai públic del centre urbà, tot generant un flux d’implicació i diàleg amb el públic no especialitzat.
L’activitat de l’Associació inund’ART es concentra en el Festival a Girona, però també treballa durant la resta de l’any col.laborant i donant suport a projectes com:
.-Projecte Giroscopi impulsat per la Casa de Cultura.
.-Projecte de la Menció d’Art Jove: impulsat per la Coordinació Territorial de Joventut a Girona.
.-Projecte Art Per Tot Arreu: impulsat per inund’ART conjuntament  amb la Direcció General de Joventut, en col·laboració amb l’Institut de Joventut de les Illes Balears i el Festival Shandynamiques de Cèrbere.
.-Col·laboració amb la Fundació Fita.
.-Col·laboracions amb gestors culturals, tècnics culturals i de joventut, universitats, empreses i entitats pel desenvolupament de projectes artístics.

>>> OBJECTIUS

Els objectius de l’associació inund’ART són:

– Promoure la cultura contemporània: dimensió múltiple de percepció de l’obra i implicació en el diàleg amb l’obra i l’artista. El caràcter de la mostra acciona conscientment a mode de mosaic presencial i simultani de diverses disciplines artístiques que habitualment només es canalitzen i promocionen en festivals o mostres monotemàtiques i especialitzades.

– Donar veu i posar en contacte artistes, institucions, entitats culturals i programadors per tal de dinamitzar el sector i donar suport a l’art emergent. Fomentar, en aquest sentit, la possibilitat de realitzar un treball en xarxa.

– Recolzar la professionalització dels artistes novells amb propostes artístiques sòlides, innovadores i de qualitat.

– Crear un espai de trobada i intercanvi entre els participants, les entitats que hi donen suport i el públic, que doni lloc al debat i la reflexió.

– Crear una mostra artística oberta i participativa, principalment relacionada amb les arts visuals i complementada amb altres disciplines artístiques a la ciutat de Girona, realitzada pels creadors emergents per tal de dimensionar el seu treball artístic. Es dona preferència a aquelles propostes artístiques que potenciïn la interdisciplinarietat.

– Promoure la cohesió social, amb la participació i la interacció del públic gironí, participants i entitats, que afavoreixi el diàleg intercultural i la reflexió social.

– Establir una relació d’aprenentatge entre la ciutat i l’art. La trobada d’ artistes emergents té un efecte nutrient recíproc entre el públic gironí i els artistes participants.

– Mantenir un compromís amb l’entorn formatiu. Implicació amb el context de formació artística, promovent el debat i l’intercanvi. Col·laboració amb Escoles d’Art, Universitats, Associacions etc.

– Potenciar la participació i l’intercanvi d’artistes i entitats a nivell europeu.

– Fer d’inund’Art un projecte referent, innovador i de qualitat dins del panorama artístic i cultural català.