CONVOCATÒRIA D’ARTISTES PER A PARTICIPAR AL:

                         

                        

 

 

 

 

Inund’ART és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes artístiques centrada en les arts visuals dins l’àmbit de l’art contemporani.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

Els/les artistes es poden presentar a les següents modalitats:

Exposicions d’arts visuals: pintura, fotografia, escultura, vídeo-art o instal·lacions audiovisuals.

Instal·lacions participatives i interactives amb el públic: les instal·lacions es podran realitzar als carrers, ponts o espais interiors.

Intervencions a l’espai públic: les intervencions es podran realitzar als carrers, ponts i en espais interiors.

Recorreguts sensitius: recorreguts on les arts escèniques, musicals i visuals s’agafen de la mà per a crear experiències úniques i irrepetibles per a l’espectador, que també formarà part de l’obra.

Performances i accions: es podran realitzar tant en espais exteriors com en espais interiors. Els espais interiors seran els mateixos espais expositius de mostra (sales d’exposicions, museus…).

Propostes interdisciplinàries: les diferents propostes han d’incloure les arts visuals.

Projectes artístics comunitaris: projectes que utilitzin les arts visuals com una eina de transformació social.

*Ateses les circumstàncies actuals relatives a les mesures COVID, es tindran en compte aquelles propostes que es puguin adaptar al format on-line. Caldrà especificar en el dossier la forma de l’adaptació de la proposta al format virtual.

La inscripció d’un projecte artístic, de qualsevol categoria, per a participar al Festival inund’Art comporta directament la possibilitat de ser escollit com a receptor de la Menció Especial d’Art Jove o de participar al Projecte Transfronterer (veure’n les bases específiques més avall).

Es podrà sol·licitar una Residència d’artista per a aquell projecte que requereixi una estada a Girona.

Per a visualitzar els espais exteriors on es poden realitzar les propostes cliqueu aquí: http://www.inundart.org/espais-de-mostra/

 

REMUNERACIÓ

Per a les exposicions d’arts visuals, performance, accions i propostes interdisciplinàries l’organització remunerarà amb 300 € cadascun/na dels/les artistes (en cas de grups amb més de 5 participants la remuneració es limitarà a 1.250 € en total).

Les instal·lacions i intervencions a l’espai públic tindran un pressupost màxim de 1.250 €.

En el cas dels recorreguts sensitius, projectes artístics comunitaris i instal·lacions que s’interrelacionin amb una performance o acció, s’haurà d’adjuntar el pressupost, especificant quina part correspon als honoraris d’artista i quina al material fungible.

Malgrat aquesta distinció, l’artista beneficiari haurà de facturar el total de la despesa, tant d’honoraris com de material. La distinció es demana a efectes de valoració de la proposta.

A l’import a percebre s’hi aplicaran les retencions d’IRPF, Seguretat Social i drets d’autor i altres impostos o retencions corresponents segons la legislació vigent. 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

Butlleta d’inscripció

Cal que ompliu la butlleta d’inscripció que trobareu al web (www.inundart.org).

A aquesta butlleta hi haureu d’adjuntar:

 • Una breu descripció de l’obra que es presenta: 3 línies en 3a persona: en cas de ser seleccionat/da, aquesta informació serà la que apareixerà en el programa.
 • Una fotografia representativa de l’obra en alta resolució (300pp) i en format horitzontal.
 • El DNI o NIE escanejat de cadascun dels artistes.
 • Dossier en format pdf.

El dossier ha de contenir:

En el cas de fotografia, pintura o escultura:

 • Totes les obres que es volen presentar. No es seleccionarà una obra individual, sinó com a mínim un conjunt de 6 obres relacionades entre sí, on caldrà especificar: títol, mides, tècnica, suport i preus.

En el cas de vídeo-art o instal·lacions audiovisuals:

 • El vídeo que es vol presentar.
 • En el cas de les instal·lacions audiovisuals caldrà especificar mides i necessitats tècniques del muntatge.

En el cas de les instal·lacions, intervencions a l’espai públic i recorreguts sensitius:

 • Caldrà relacionar les mides de la instal·lació i també les necessitats tècniques del muntatge.
 • Cal incloure el pressupost, especificant honoraris i material fungible.
 • En cas d’instal·lacions, per la filosofia del festival i relacionat amb el medi ambient, només es podran utilitzar materials naturals i/o reciclats.

Performance o accions

 • L’enllaç del vídeo sense editar de la performance o acció que es vol realitzar, juntament amb la durada i les necessitats tècniques.
 • Cal especificar si es pot fer en un espai interior i/o exterior.

 

La butlleta d’inscripció la trobareu a : www.inundart.org

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  14 de març de 2021

 

*Perquè la proposta sigui valorada per a la seva selecció caldrà entregar tota la documentació específica tal com es determina a les bases.

 

JURAT

El jurat estarà format per:

 • Equip inund’Art
 • Sebastià Goday, gestor cultural
 • Montserrat Moliner, artista i gestora cultural
 • Urban Rice, artista guanyador de la Menció Especial d’inund’Art 2020

 

CRITERIS DE SELECCIÓ:

Tindran prioritat els projectes que compleixin els següents requisits:

  • Projectes innovadors relacionats amb l’art contemporani.
  • Projectes no convencionals i arriscats, que tinguin un gran component d’experimentació.
  • Les propostes interactives i participatives amb el públic.
  • Qualitat artística.
  • Projectes que s’adaptin al format virtual.

 

Lletra petita:

 • L’organització no es responsabilitza de les necessitats tècniques que no es demanin al dossier que s’entrega amb la inscripció i que no hagin estat acceptades en la resposta d’acceptació del projecte (s’intentarà donar cobertura a totes les necessitats tècniques sol·licitades i en cas que no sigui possible es comunicarà en l’acceptació de la proposta).
 • Els/les artistes són responsables de la retirada de tot rastre/residu que la seva obra pugui generar a l’entorn natural i urbà.
 • Els artistes es comprometen a deixar l’espai en les mateixes condicions en què se’l van trobar.
 • L’ingrés de la remuneració només es farà efectiu quan inund’Art hagi rebut les subvencions atorgades.
 • L’organització no es fa càrrec del transport dels artistes ni de les obres.
 • La inscripció dóna lloc a la plena acceptació de les bases de la convocatòria.
 • Tots i totes les artistes acceptades hauran d’omplir un formulari d’alta de creditor on es recolliran les dades necessàries per a la redacció del seu contracte de participació, a partir del qual es farà la retribució corresponent, i s’especificaran les obligacions de les parts en el marc de la normativa vigent en matèria de remuneració econòmica de serveis i de la Seguretat Social.
 • La participació de tots i totes les artistes es considerarà com a confirmada a partir de la signatura del contracte.

 

MENCIÓ ESPECIAL D’ART JOVE (d’entre les propostes seleccionades per a participar a inund’Art s’escollirà l’obra d’un/a artista resident a Girona i comarques d’entre 18 i 30 anys com a receptor d’aquesta Menció)

La Coordinació Territorial de Joventut de la Generalitat de Catalunya de Girona atorgarà a un/a jove d’entre 18 i 30 anys, nascut o resident a les comarques gironines i participant en la modalitat d’arts visuals d’Inund’Art 2021, la “Menció especial d’Art Jove”.

Aquesta Menció especial oferirà a l’artista seleccionat/da:

 • La possibilitat de rebre assessorament tècnic del projecte i acompanyament en l’adaptació a cada espai expositiu.
 • Remuneració de 1.500 € en concepte d’honoraris,  producció i despeses de transport i dietes (amb les corresponents retencions segons la legislació vigent).
 • L’organització de diverses exposicions en el territori per tal de mostrar la seva obra. Concretament al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, la Sala d’Art Jove de Barcelona i la Casa de la Generalitat a Perpinyà. L’organització es reserva el dret de modificar els espais expositius o ampliar-los si així s’acorda prèviament amb l’artista guanyador/a.
 • A més, gaudirà de la difusió específica com a guanyador/a de la “Menció especial d’Art Jove” d’inund’Art 2021.

L’adjudicació de la “Menció especial d’Art Jove” requereix que l’artista seleccionat n’accepti els termes i condicions.

El jurat

El jurat responsable de la selecció del projecte guanyador estarà conformat per un/a representant d’Inund’Art,  un representant del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí i Marta Vilardell, tècnica de cultura de l’Agència Catalana de Joventut.

 

PROJECTE TRANSFRONTERER

D’entre els artistes seleccionats per a participar a inund’Art es farà una selecció posterior conjuntament amb l’associació Agit’Hé, amb l’objectiu d’escollir la proposta que intervindrà al Projecte Transfronterer, que suposa una sèrie d’exposicions al Departament de Midi-Pyrenées amb les corresponents residències d’artista, amb el suport de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà.

 

RESIDÈNCIA D’ARTISTA

El Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, amb la col·laboració d’inund’Art, ofereix un apartament per acollir en Residència a un/a artista participant del Festival durant el període del 4 de maig al 14 de juny.

La Residència comprèn:

 • Allotjament gratuït.
 • Utilització d’un espai on treballar.
 • La possibilitat de mostrar el treball en procés durant l’estada en un dels aparadors del Bòlit.
 • Si així ho sol·licita, l’artista podrà rebre assessorament i acompanyament en el procés creatiu en aspectes de producció i contactes amb la població local.
 • La residència no inclou dietes i desplaçaments.

L’allotjament consisteix a un apartament amb una habitació, petita cuina, sala d’estar i bany, al centre de Girona.

Els artistes que vulguin optar a la Residència ho han de sol·licitar per correu electrònic, de manera separada de la inscripció al Festival, a info@inundart.org. En l’assumpte del mail s’haurà d’especificar: Sol·licitud de Residència, amb el nom de l’artista i el títol del projecte. Inund’Art escollirà una de les propostes presentades pels artistes sol·licitants.

 

 

Organització:

Associació inund’ART

 

Amb la col·laboració de:

AGT, ART-CREA, TACA, ARTIBARRI, FUNDACIÓ FITA, MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA, SALA D’ART JOVE, FUNDACIÓ VALVI, MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA, LA VOLTA, L’ESTACIÓ JOVE, ESCOLA MUNICIPAL D’ART DE GIRONA, ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY D’OLOT i  AGIT’HÉ.

 

Amb el suport de:

 

Inund’art forma part de:

 

 

Certamen Art Pertot:

 

Amb la col·laboració dels mitjans de comunicació: