FILOSOFIA
Inund’Art és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i l’exhibició de propostes en l’àmbit de les arts visuals i d’altres disciplines artístiques contemporànies.
La iniciativa sorgeix l’any 2005 de la necessitat de donar sortida i visibilitat a les noves formes d’art i alhora crear un fòrum de reflexió i intercanvi cultural a Girona i les seves comarques. Inund’Art aposta pel compromís amb artistes i col·lectius emergents recolzant projectes d’art interdisciplinari que desenvolupen un discurs propi i innovador en el procés creatiu.  El caràcter de la Mostra és plural; conjuga l’exposició i presentació d’una varietat estilística i disciplinària àmplia i oberta d’obres originals. És un espai de creació i reflexió, on hi tenen cabuda propostes innovadores i de risc, difícils d’ubicar en espais més institucionals de l’art.
Però a partir del 2018 fem un canvi de rumb important, per què actualment Girona ja no és un desert en relació als festivals: l’oferta cultural de la ciutat ha crescut de manera exponencial els darrers 10 anys. Som conscients que encara que hagin proliferat els esdeveniments no n’hi ha prou per a cobrir les necessitats de mostra dels artistes emergents, però considerem que han de ser els sectors més especialitzats de cada disciplina artística els que els donin suport, i així esperem que sigui. En qualsevol cas, però, creiem que aquests festivals cada vegada estan més especialitzats en arts escèniques, musicals, etc…, de manera que seguint amb l’essència amb què vam néixer, volem donar suport específic a les arts visuals, potenciant les instal·lacions i les intervencions a l’espai públic.

A més, volem incrementar la participació de l’espectador i potenciar la creació de nous públics atraient una audiència que pot ser part de l’obra artística i que tingui consciència de l’art des d’una posició vivencial, impulsant l’experimentació amb tots els sentits. En volem fer, doncs, una experiència total.

Amb la intenció d’inundar el panorama cultural de l’entorn en diverses direccions, l’associació inund’Art incideix en els centres de formació i promoció (Escoles d’Art, Universitat, associacions i entitats promotores de l’art) donant suport a la professionalització del sector i fomentant l’intercanvi d’informació i recursos.

Alhora, Inund’Art obre les comportes dels espais reservats a l’art, ampliant l’àmbit de la mostra amb exposicions i intervencions artístiques en l’espai públic del centre urbà, tot generant un flux d’implicació i diàleg amb el públic no especialitzat.

L’activitat de l’Associació inund’ART es concentra en el Festival a Girona, però també treballa durant la resta de l’any col.laborant i donant suport a projectes com:

 • Projecte de la Menció d’Art Jove: impulsat per la Coordinació Territorial de Joventut a Girona. 
 • Projecte Art Per Tot Arreu: impulsat per inund’ART conjuntament  amb la Direcció General de Joventut, en col·laboració amb l’Institut de Joventut de les Illes Balears. 
 • Col·laboracions amb gestors culturals, tècnics culturals i de joventut, universitats, empreses i entitats pel desenvolupament de projectes artístics.
OBJECTIUS

Els objectius de l’associació inund’ART són:

 • Promoure la cultura contemporània: dimensió múltiple de percepció de l’obra i implicació en el diàleg amb l’obra i l’artista. El caràcter de la mostra acciona conscientment a mode de mosaic presencial i simultani de diverses disciplines artístiques que habitualment només es canalitzen i promocionen en festivals o mostres monotemàtiques i especialitzades. 
 • Donar veu i posar en contacte artistes, institucions, entitats culturals i programadors per tal de dinamitzar el sector i donar suport a l’art emergent. Fomentar, en aquest sentit, la possibilitat de realitzar un treball en xarxa. 
 • Recolzar la professionalització dels artistes novells amb propostes artístiques sòlides, innovadores i de qualitat. 
 • Crear un espai de trobada i intercanvi entre els participants, les entitats que hi donen suport i el públic, que doni lloc al debat i la reflexió. 
 • Crear una mostra artística oberta i participativa, principalment relacionada amb les arts visuals i complementada amb altres disciplines artístiques a la ciutat de Girona, realitzada pels creadors emergents per tal de dimensionar el seu treball artístic. Es dona preferència a aquelles propostes artístiques que potenciïn la interdisciplinarietat. 
 • Promoure la cohesió social, amb la participació i la interacció del públic gironí, participants i entitats, que afavoreixi el diàleg intercultural i la reflexió social. 
 • Establir una relació d’aprenentatge entre la ciutat i l’art. La trobada d’artistes emergents té un efecte nutrient recíproc entre el públic gironí i els artistes participants. 
 • Mantenir un compromís amb l’entorn formatiu. Implicació amb el context de formació artística, promovent el debat i l’intercanvi. Col·laboració amb Escoles d’Art, Universitats, Associacions, etc. 
 • Potenciar la participació i l’intercanvi d’artistes i entitats a nivell europeu. 
 • Fer d’Inund’Art un projecte referent, innovador i de qualitat dins del panorama artístic i cultural català.